Osallistavan loppuraportti

 

Paltamon kunta/Paltamon työvoimayhdistys ry

 

Loppuraportti          15.1.2015

Osallistavan sosiaaliturvan Paltamon pilotti

Hakijana Paltamon kunta, toteuttajana kuntasopimuksella Paltamon työvoimayhdistys ry

Loppuraportin laati toiminnanjohtaja Anne Huotari (puh. 044-9758553) ohjaajien ryhmätyön ja osallistujien arviointikyselyn  perusteella.

Hakemuksessa (6.6.2014) esitetyt tavoitteet:

 • luoda toimintamalleja, joita voi hyödyntää koko maassa
 • luoda toimintamalli, jolla herätetään henkilön kiinnostus lähteä mukaan kuntouttavaan työtoimintaan ja nähdä se omaa elämäntilannetta parantavana toimintana
 • luoda sellaisia käytäntöjä, jotka innostavat osallistujia kehittämään itse toimintoja
 • luoda käytäntöjä, joilla ihmiset innostuvat pitämään huolta omasta fyysisestä kunnostaan ja saavat onnistumisen kokemuksia esimerkiksi kulttuurin avulla
 • luoda käytäntöjä, jotka ehkäisevät kuntouttavan työtoiminnan keskeyttämistä
 • määrällinen tavoite (toimintasuunnitelman kohta 11): Tavoitteena on pilotoinnin aikana saada yhteensä 30-50 osallistujaa kuntouttavaan työtoimintaan tai b-kohdan mukaiseen osallistavaan toimintaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

 

Tavoitteiden toteutuminen Paltamon pilotissa 12.8.-31.12.2014:

 • määrällisten tavoitteiden toteutuminen
 • 28 sopimusta kuntouttavan työtoiminnasta vapaaehtoisuuteen perustuen
 • ohjauskeskustelu 51 henkilöä (osalla useita käyntejä)
 • ohjaus työ- ja toimintakyvyn arviointiin (oma malli) 12 henkilöä
 • ohjaus eläkeselvittelyyn 3
 • yksittäisiä tapauksia: vaativa kokonaisvaltainen terveydentilan arviointi (terveydenhoitajan ja lääkärin kautta), ohjaus ja asiointineuvonta: sosiaalityöntekijälle, mielenterveystoimisto, mielenterveysyhdistyksen päivätoiminta, asuntotoimisto, Kela, TE-toimisto, talousneuvonta, päihdetyö
 • muiden tavoitteiden toteutuminen
 • kaikki muut tavoitteet toteutuivat, paitsi Näytön paikka –portaalin käyttöön otto, joka siirtyy vuodelle 2015
 • ei yhtään keskeytystä (kaksi ohjausta muuhun toimintaan)
 • ei yhtään karenssia

 

 

Tuloksia:

 • synnytetty yhden ”luukun”, siis ihmisen ja puhelinnumeron toimintamalli (liite) Paltamon työvoimayhdistykseen, jonka kanssa Paltamon kunnalla sopimus työllisyysasioiden hoidosta
 • matalan kynnyksen ensimmäinen keskustelu ohjaajan kanssa ennen osallistumista

*kokonaistilanteen arviointi, henkilö itse kertoo tilanteestaan -> luottamus

*motivointi , positiiviset kannusteet

*eri vaihtoehdoista keskustelu, esim. toimeentulo ja muut edut -> mikä sopivin                     osallistumisen muoto henkilön omaan elämäntilanteeseen

*oman suunnitelman luonnostelu -> parempi valmius aktivointisuunnitelman tekemiseen

*ihminen tiedostaa, että tarvitsee tukea tai apua, mutta hän ei tiedä, mistä aloittaisi tai keneen pitäisi ottaa yhteyttä -> saa avun ilman, että sitoutuu osallistumaan *palveluohjaus eri asiantuntijoiden ja palveluiden luokse

 • haastettu toimijat yhteistyöhön järjestämällä verkostopalavereita ja pohtimalla rooleja -> verkostotyön roolit selkeytyneet, siis kuka tekee mitäkin ja yhteistyöhön tullut me-henki
 • istutettu (jatkuu vielä) julkiseen järjestelmään Työtä Kaikille –hankkeessa kehitetty työ- ja toimintakyvyn arviointimalli (liite)
 • (ei julkinen) paikallinen ruokakauppa halusi tarjota viimeisen päivän tuotteita meidän asiakkaiden ruuanlaittoon
 • kuntouttavan työtoiminnan joustavuus pilotissa (sovittu TE-toimiston kanssa)
  • työskentely eri paikoissa
  • matkat, yhdistyksen autolla haettu henkilöt, jotka eivät pääse julkisella
 • kehitetty olohuonetoiminta, joka alkoi tammikuussa
  • Apu ku apu -asiointimalli, jossa kuka tahansa voi tulla kysymään, mitä tahansa asiaa, sillä palvelut ovat siirtyneet yhä kauemmaksi ja usein nettiin tai palvelupuhelimiin, joissa on vaikea asioida -> ohjaus palveluihin tai yrityksiin riippuen asiasta
  • Apu arkiasioihin, voi tulla pesemään pyykkinsä (erityisesti yksinäiset miehet, päihdeongelmaiset ym), ommella pieniä korjaustöitä jne.
  • vertaishenkilötoimintaa, ryhmätoiminnat, asiointipalvelua muille olohuoneessa asioiville
  • osallisuutta lisääviä asiakkaiden itsensä ideoimia toimintoja
  • aloitelaatikko, johon voi laittaa yhteydenottopyynnön
  • järjestetään yhteisöllisiä tapahtumia Paltamossa eri toimijoiden kanssa
 • TE-toimisto saatiin pilotin avulla jalkautumaan Paltamoon (aktivointisuunnitelmat) ja jatkaa edelleen 2015
 • yhteistyö Luovin (Oulu) kanssa mukautetun ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista
 • poikkeuksellisen laaja yleinen tiedotus ”yhdestä luukusta” tieto kaikille kuntalaisille joka kotiin laitettavassa kuntatiedotteessa, mistä sekä nuorten vanhemmat että nuoret ja muut henkilöt ovat saaneet tietoa, lisäksi tiedotustilaisuuksia, lehti-ilmoituksia, avointen ovien päiviä jne, helppo ottaa yhteyttä, yksi puhelinnumero ja sähköposti, josta sai tietoa pilotista

Toimintoja:

 • ryhmä- (1 x viikko) ja yksilö kuntouttavat toiminnot, osallisuuden lisääminen (tarpeen mukaan):
 • Fiiliskierros (1min/hlö) ryhmässä
 • Oksennusryhmä, mikä tympäisee, mietitään, mikä olisi ratkaisu ja kenelle kuuluu päätöksenteko -> asian vieminen eteenpäin
 • Kehittäjäryhmä, ideoidaan toimintoja ja tapahtumia (olohuoneen avajaiset, ystävän päivän tapahtuma, ym)
 • nettipalveluiden opettelu (Kela, TE-toimisto, omasote…)
 • Ruuanlaitto ja ruokailu
 • Elokuva + keskustelu elokuvan teemoista
 • valokuvaus
 • retket (metsäretki, sieniretki, nuotioretki, teatteri)
 • maksuton työ- ja toimintakyvyn arviointi tarpeen mukaan (lähinnä eläke- tai kuntoutusprosessiin meneville): terveydenhoitajan terveystarkastus, sosiaalisen tilanteen kartoitus, työssä selviytymisen arviointi => kuntoutuslääkäri käy Paltamossa (mahdolliset konsultaatiot erikoissairaanhoito, psykiatri, neuropsykologi)

 

 • työtoimintatehtäviä oman kiinnostuksen mukaan:
 • kunnassa avustavia tehtäviä (luokka-avustaja, talonmies, toimistotyöt)
 • Paltamon työvoimayhdistys: kierrätyskeskus, talonmiehen avustavat tehtävät, tietokoneilla vertaistukiopastus jne.

 

 • ohjaava henkilöstö: kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, kolme osa-aikaista ohjaajaa (tekivät osittain työtä yhdistyksen hankkeelle ja osittain kutyyn)
 • yhdistyksellä oli käytettävissä oma auto, jolla osa osallistujista haettiin kotoa (ei julkisia kulkuvälineitä käytettävissä)

Havainnot pilotissa:

 • vapaaehtoisuuden merkitys oli todella tärkeä, lisäsi osallistujien motivaatiota, koska oli hyvä ilmapiiri (ei ollut vastentahtoisesti tulleita myrkyttämässä ilmapiiriä)
 • keskustelua osallistujien kanssa, mikä on 9 e ylläpitokorvauksen merkitys, kumpi on tärkeämpää, että saa lisää rahaa vai toiminnan sisältö
 • luottamuksen saavuttaminen edellyttää aitoa osallistujan kuuntelemista ja hänen asettamiensa tavoitteiden kunnioittamista ja tukemista
 • mitä pitempään työttömyys kestää, omat tavoitteet eivät ole selvillä, ainakaan pitkällä tähtäimellä ja varsinkin nuorilla
 • mitä tehdään heidän kanssaan, jotka jäävät omasta tahdostaan marginaaliin (huoneistuminen), mikä on itsemääräämisoikeuden raja, jos omaisilla tai työntekijällä on huoli syrjäytymisestä, mahdollisesta itsetuhoisuudesta tai muille vaaran aiheuttamisesta
 • TE-toimiston ”ohjaava keskustelu” on pelottava etenkin ensimmäistä kertaa asiakkaaksi menevälle -> sitoutuvat liian nopeasti esim. työkokeiluun tuntematta muita vaihtoehtoja -> tehdään vääriä ratkaisuja -> vanhemmat soittavat ja ihmettelevät => siksi pilotissa alkukeskustelu
 • asiakkaat huolehtivat yleensä hyvin TE-toimiston asioinnin kunnossa olemisesta, pelkäävät karenssia ja tulon menetyksiä, jos toimivat väärin ja erityisesti epäreiluja karensseja, jos eivät koe toimineensa väärin => synnyttää epäluottamusta koko järjestelmään
 • miten heikkolahjaisten kanssa mennään eteenpäin -> pysyvät välityömarkkinat?
 • TE-toimiston koulutuskokeilua (1-10 pv) ei tunneta riittävästi, ei edes asiantuntijat -> pitäisi käyttää enemmän
 • osa ei hae toimeentulotukea, vaikka olisi oikeus, pelkäävät leimautumista, yrittävät selviytyä
 • ohjataanko sairaalan sosiaalityöntekijän luokse paljon sairastavat, ettei velkaantuminen ala sairastamisen takia
 • on yleinen käsitys, että nuoret olisivat hyviä netin käyttäjiä, mutta monella se jää vain pelien pelaamiseen, esim. tietojen etsintää ei osata tai nettiasiointia
 • pitkät matkat ja ajokortin puute työllistymisen este, myös aktiivisilla
 • pilottiin tullut muitakin kuin Työtä Kaikille -hankkeessa olleita, esim. kuntaan muuttaneita, useilla jokin ongelma tai eivät ole löytäneet ystäviä/kavereita
 • ”ulkoinen ohjautuvuus” on voimakasta, ihmiset häkeltyvät, kun heiltä kysytään, mitä sinä haluaisit -> järjestelmät ohjaavat tähän, josta syntyy ”kohdeasiakkaan rooli”
 • kaikilla ei ole elämän perusasiat kunnossa: asunto huonokuntoinen, ei kunnollista peseytymismahdollisuutta (kuty:ssa järjestetty pyykinpesu ja suihkussa käynti), lämmitys puiden varassa
 • ylivelkaantuminen ongelma => Kainuun soten kanssa neuvottelu sosiaalisesta luototuksesta
 • riippuvuuksia, joita keskusteluissa tullut esille (joko itsellä tai tuttavilla): peliriippuvuus yllättävän paljon kaiken ikäisillä (yöllä), roolipeleissä vaarana jäädä rooliin kiinni, päihderiippuvuus (alkoholi, huume, lääkkeet),

 

Osallistujien arviointi (kysely tehtiin 9.1.-14.1.2015)

 1. kaikki osallistujat olivat tulleet vapaaehtoisesti
 2. yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat, että sekä alkukeskustelussa että aktivointisuunnitelman tekemisessä ”hänen näkemyksiään kuunneltiin ja ne vaikuttivat päätöksiin”, yksi ei osannut sanoa
 3. kaikki osallistujat vastasivat, että heidät oli otettu vastaan työtoimintapaikkaan asiallisesti
 4. 40 % vastasi, että työtoiminta on ollut koko ajan mielekästä tekemistä, 10 % on ollut sopivasti ja 50 % että välillä on ollut mielekästä ja välillä ei ole ollut
 5. yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat, että on voinut itse vaikuttaa, mitä tekee työtoiminnassa, yksi ei vastannut mitään
 6. yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat, että ”henkilökohtainen tilanteeni otettiin huomioon toiminnassa”, yksi ei osannut sanoa
 7. työtoimintapaikan ilmapiirin koki hyväksi 95 % ja kannustavaksi 5 %, huonoksi ei kukaan
 8. henkilökohtaisen tavoitteen edistymistä koskevaan kysymykseen vastattiin seuraavasti: 20 % ovat edistyneet ja olen saanut niihin tukea, 20 % ei ole tapahtunut mitään, 20 % en osaa sanoa, onko tapahtunut mitään, 15 % ovat toteutuneet ja 15 % minulla ei ole tavoitteita,
 9. 80 % vastasi, että kuntouttava työtoiminta on vastannut odotuksiani ja 20 %, että se on saanut minut näkemään asioita uudella tavalla.
 10. missä olet vuoden kuluttua: työssä, luultavasti kotona sohvalla, muusikkona, eläkkeellä, ammattia vastaavassa työssä, mutta terveydentilasta johtuen todennäköisesti eläkkeellä
 11. vapaa sana: työkaverit parhaita

Liitteet:

Pilotissa ja hankkeessa kehitetty toimintamalli Paltamon työllistämisen prosessista 2015